พฤษภาคม 31, 2020    -    มิถุนายน 6, 2020 (สัปดาห์ 23)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
พ.ค. 31

จ.
มิ.ย. 1

อ.
มิ.ย. 2

พ.
มิ.ย. 3

พฤ.
มิ.ย. 4

ศ.
มิ.ย. 5

ส.
มิ.ย. 6

    * หยุดราชการ วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
   
00:00  00:00» ทพ วัฒนะ ลาพักผ่อน (cont.)
    
01:00       
02:00       
03:00       
04:00       
05:00       
06:00       
07:00       
08:00 08:00» ทพ วัฒนะ ลาพักผ่อน

09:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)


10:00» ผชช.ว รับสาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ 7 ณ รพ.มหาสารคาม
 08:00» นพ.สสจ.ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
 08:30» ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการจัดการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 
09:0009:00» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
09:00» ผชช.ว ประธานการประเมินบุคคลและผลงานพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประุชมไพลิน สสจ.มค
09:30» ส พรสิทธิ์ ประธานเปิดการประชุมเตรียมการรับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ณ ห้องประชุมบุษราคัม
 09:00» ผชช.ว ประเมินบุคคลและผลงานพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประุชมไพลิน สสจ.มค
09:00» ส.พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนชั้น4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  
10:00    10:00» นพ.สสจ /สาธารณสุขอำเภอเชียงยืน เข้าพบ
 
11:00    11:00» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ กบห.สสจ.มค ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
 
12:00      
13:00 13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
 13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
13:00» ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสถานพัฒนาเด็กประถมวัยมาตรฐานจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
13:30» ภก บุญถม ประเมินบุุคคลและผลงานเภสัชกร ณ ห้องประขุมไพลิน สสจ.มค
13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
 
14:00      
15:00      
16:00      
17:00      
[พิมพ์]