พฤษภาคม 17, 2020    -    พฤษภาคม 23, 2020 (สัปดาห์ 21)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
พ.ค. 17

จ.
พ.ค. 18

อ.
พ.ค. 19

พ.
พ.ค. 20

พฤ.
พ.ค. 21

ศ.
พ.ค. 22

ส.
พ.ค. 23

08:00 08:00» ผชช.ว ร่วมทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามติดตามเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด 19 ณ อ.วาปีปทุม อ.โกสุมพิสัย
08:30» นพ.สสจ.ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
    
09:00 09:00» นพ.สสจ ประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายแก่บุคลากรบรรจุใหม่ ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ //ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ขอ เข้าพบ
09:00» นพ.สสจ ประชุมคณะกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประสุขภาพระดับเขต 5x5 ณ สสปสช.เขต 7 ขอนแก่น
09:00» ผชช.ว จัดรายการผู้ว่าพบประชาชน ณ สวท.มหาสารคาม
09:00» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ กบห.สสจ.มค ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
09:00» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม
 
10:00       
11:00       
12:00       
13:00   13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
   
14:00       
15:00 15:00» นพ.สสจ ประธานงานฌาปนกิจ บิดา คุณสุภาภรณ์ ละอองทอง หัวหน้างานเลขานุการ สสจ.มค ณ วัดธัญญาวาส อ.เมือง จ.มหาสารคาม
     
16:00       
17:00       
[พิมพ์]