พฤษภาคม 10, 2020    -    พฤษภาคม 16, 2020 (สัปดาห์ 20)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
พ.ค. 10

จ.
พ.ค. 11

อ.
พ.ค. 12

พ.
พ.ค. 13

พฤ.
พ.ค. 14

ศ.
พ.ค. 15

ส.
พ.ค. 16

  * หยุดราชการ พืชมงคล
  * นพ.สสจ. ลาป่วย
* นพ.สสจ. ลาป่วย
 
00:00   00:00» ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน (cont.)
08:00» ผชช.ว ร่วมทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามติดตามเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด 19 ณ อำเภอเชียงยืน อ.ชื่นชม

09:00» ทพ.วัฒนะ จัดรายการผู้ว่าพบประชาชน ณ สวท.มหาสารคาม

13:30» นพ.สสจ ประชุม VDO Conference แนทางการเฝ้าระวังและค้นหาโรค Covid-19 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค15:00» นพ.สสจ ประธานงานฌาปนกิจ มารดาเภสัชกรแฉล้ม รัตนพันธ์ ณ วัดธัญญาวาส อ.เมือง จ.มหาสารคาม
00:00» ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน (cont.)11:00» ทพ.วัฒนะ ประชุม ม.41 ณ ห้องประชุมมรกต สสจ.มค
00:00» ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน (cont.)
 
01:00    
02:00    
03:00    
04:00    
05:00    
06:00    
07:00    
08:00  08:00» ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน

13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค


14:30» นพ.สสจ /ผู้บริหารทุกท่าน ร่วมพิธีรับมอบแอลกอฮอล์ จากบริษัท ปตท. จำกัด ณ สสจ.มค15:00» ผชช.ว ประชุม VDO Conference กระทรวงมหาดไทย การป้องกันการระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 
09:00   
10:00   
11:00   
12:00   
13:00   
14:00   
15:00   
16:00    
17:00    
18:00    
19:00   19:00» ผชช.ว ประธานเจ้าภาพสวดอภิธรรมบิดา คุณสุภาภรณ์ ละอองทอง หัวหน้างานเลขานุการ สสจ.มค ณ วัดธัญญาวาส อ.เมือง จ.มหาสารคาม
[พิมพ์]