พฤษภาคม 3, 2020    -    พฤษภาคม 9, 2020 (สัปดาห์ 19)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
พ.ค. 3

จ.
พ.ค. 4

อ.
พ.ค. 5

พ.
พ.ค. 6

พฤ.
พ.ค. 7

ศ.
พ.ค. 8

ส.
พ.ค. 9

  * หยุดราชการ วันฉัตรมงคล
* นพ.สสจ. ลาป่วย
* หยุดราชการ วันวิสาขบูชา
   
08:00       
09:00  09:30» ผชช.ว. รับมอบจักรยานยนต์
 09:30» นพ.สสจ ประธานประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สนง.เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น
09:30» ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สนง.เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น
09:00» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม
 
10:00       
11:00       
12:00       
13:00  13:30» ผชช.ว. ประชุม VDO CONFERENCE เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
    
14:00     14:00» นพ.สสจ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจาย (Aerosol Box)จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ณ บริเวณหนเาห้องคลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 
15:00  15:00» ผชช.ว ประชุม VDO Conference กระทรวงมหาดไทย การป้องกันการระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  15:00» นพ.สสจ : สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย เข้าพบ
 
16:00       
17:00       
[พิมพ์]