เมษายน 26, 2020    -    พฤษภาคม 2, 2020 (สัปดาห์ 18)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
เม.ย. 26

จ.
เม.ย. 27

อ.
เม.ย. 28

พ.
เม.ย. 29

พฤ.
เม.ย. 30

ศ.
พ.ค. 1

ส.
พ.ค. 2

08:00   08:00» นพ.สสจ ร่วมพิธีมอบหน้ากากอนามัยจากสภากาชาดไทยแก่ อสม. ณ บริษัทไปรษณีย์ไทยมหาสารคาม
08:00» ผชช.ว จัดรายการวิทยุ ณ อสมท.มหาสารคาม
  
09:00       
10:00 10:30» ผชช.ว ร่วมทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามติดตามเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด 19 อ.เชียงยืน ชื่นชม โกสุมพิสัย วาปีปทุม
  10:00» ผชช.ว ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  
11:00       
12:00       
13:00 13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
13:30» นพ.สสจ ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและรับโอนข้าราชการ ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
13:30» ผชช. ว. ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและรับโอนข้าราชการ ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
 13:30» นพ.วิเชียร ประชุม VDO conference ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน COVID ณ ห้องประชุม สสจ.มค
13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
 
14:00       
15:00  15:00» ผชช.ว ประชุม VDO Conference กระทรวงมหาดไทย การป้องกันการระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 15:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  
16:00       
17:00