เมษายน 19, 2020    -    เมษายน 25, 2020 (สัปดาห์ 17)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
เม.ย. 19

จ.
เม.ย. 20

อ.
เม.ย. 21

พ.
เม.ย. 22

พฤ.
เม.ย. 23

ศ.
เม.ย. 24

ส.
เม.ย. 25

08:00      08:30» ส รุ่งทิพย์ ร่่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
09:00    09:00» นพ.สสจ ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4/2563 (VDO Conference) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:00» ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4/2563 (VDO Conference) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
  
10:00 10:00» ภก บุญถม รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ณ บริเวณห้องโถงด้านล่างศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
10:30» ผชช.ว ร่วมทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามติดตามเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด 19 อ.เชียงยืน ชื่นชม โกสุมพิสัย วาปีปทุม
  10:00» นพ.สสจ. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  
11:00       
12:00       
13:00   13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
 13:30»  ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม
 
14:00       
15:00 15:00» ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกรณีภัยพิบัติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้อง 211 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
     
16:00       
17:00       
[พิมพ์]