เมษายน 12, 2020    -    เมษายน 18, 2020 (สัปดาห์ 16)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
เม.ย. 12

จ.
เม.ย. 13

อ.
เม.ย. 14

พ.
เม.ย. 15

พฤ.
เม.ย. 16

ศ.
เม.ย. 17

ส.
เม.ย. 18

08:00       
09:00  09:30» นพ.สสจ. ประธานการประชุมคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
09:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
 09:00» ทพ.วัฒนะ จัดรายการผู้ว่าพบประชาชน ณ สวท.มหาสารคาม
  
10:00    10:00» นพ.สสจ. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  
11:00  11:00» นพ.สสจ.ประธานการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
11:00» ผชช.ว คัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
11:00» ส พรสิทธิ์ ผชช.ว คัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
    
12:00       
13:00   13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
 13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
 
14:00       
15:00  15:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  15:30»  ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม
 
16:00       
17:00       
[พิมพ์]