เมษายน 5, 2020    -    เมษายน 11, 2020 (สัปดาห์ 15)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
เม.ย. 5

จ.
เม.ย. 6

อ.
เม.ย. 7

พ.
เม.ย. 8

พฤ.
เม.ย. 9

ศ.
เม.ย. 10

ส.
เม.ย. 11

  * หยุดราชการ วันจักรี
     
08:00 08:00» ภก.บุญถม เข้าร่วมรัฐพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
  08:30» ทพ.วัฒนะ จัดรายการผู้ว่าพบประชาชน (โฟนอิน)
  
09:00    09:30» ผชช.ว ประชุมพิจารณาจัดสรรโควต้าแพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สนง.เขตสุขภาพที่ 7
09:00» นพ.สสจ ประชุม VDO Conference สรุปผลการตรวจราชเขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1/2563 ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
09:00» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุม VDO Conference สรุปผลการตรวจราชเขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1/2563 ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
 
10:00    10:00» ส.พรสิทธิ์ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  
11:00       
12:00       
13:00  13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
 
14:00       
15:00  15:00» ผชช.ว ประชุม VDO Conference กระทรวงมหาดไทย การป้องกันการระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 15:00» ส.พรสิทธิ์ ประชุม VDO Conference กระทรวงมหาดไทย การป้องกันการระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องพระบรมธาตุนาดูนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  
16:00       
17:00       
[พิมพ์]