มีนาคม 29, 2020    -    เมษายน 4, 2020 (สัปดาห์ 14)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
มี.ค. 29

จ.
มี.ค. 30

อ.
มี.ค. 31

พ.
เม.ย. 1

พฤ.
เม.ย. 2

ศ.
เม.ย. 3

ส.
เม.ย. 4

00:00    00:00» ภก.บุญถม ลาพักผ่อน (cont.)

09:00» ทพ.วัฒนะ จัดรายการผู้ว่าพบประชาชน ณ สวท.มหาสารคาม


10:00» นพ.สสจ. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

13:30» ผู้บริหารทุกท่านประชุม VDO Conference กวป.ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมมบุษราคัม สสจ.มค.
00:00» ภก.บุญถม ลาพักผ่อน (cont.)


10:20» ส พรสิทธิ์ ประชุมชี้แจงแนวทางการบรนิหารสถานการณ์ COVID 19 สำหรับผู้บริหารและการใช้แอปพลิเคชันตวรจวัดอุณหภูมิประชาชน ผ่าน VDO Conference ร ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค15:00» ทพ วัฒนะ ร่วมพิธีฌาปนกิจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ณ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
15:00» ส.พรสิทธิ์ ประชุมVdo Conference กระทรวงมหาดไทยกรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 
01:00     
02:00     
03:00     
04:00     
05:00     
06:00     
07:00     
08:00  08:00» ทพ วัฒนะ เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเรื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
08:00» ภก.บุญถม ลาพักผ่อน15:00» นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
 
09:00   09:00» นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
10:00    
11:00    
12:00    
13:00 13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
  
14:00    
15:00    
16:00    
17:00    
[พิมพ์]