เมษายน 1, 2021    -    เมษายน 30, 2021
แสดงผลทั่วไป


พฤ. 01
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ผชช.ว เข้าร่วมประชุมรายงานปลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จ.ขอนแก่น
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว เข้าร่วมประชุมรายงานปลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จ.ขอนแก่น
    [- -] ส.พรสิทธิ์ ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] ส.พรสิทธิ์ ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค.
ศ. 02
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] นพ.สสจ.ลาพักผ่อน
[บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ.ลาพักผ่อน
    [- -] ส รุ่งทิพย์ ประชุมชี้แจงแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ ผ่านระบบ VDO Conferrence ณ ห้องประชุม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ ประชุมชี้แจงแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ ผ่านระบบ VDO Conferrence ณ ห้องประชุม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ท่าน ว.​หัสชา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน
    [- -] ท่าน ว.​หัสชา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน
    [- -] ว.หัสชา ประธานพิธีปิด บรรยายพิเศษ และมอบเกียรติบัตร หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ว.หัสชา ประธานพิธีปิด บรรยายพิเศษ และมอบเกียรติบัตร หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม
ส. 03
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
อา. 04
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
จ. 05
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] นพ.สสจ.ลาพักผ่อน
[- -] ผชช.ว. ลาพักผ่อน
[บุคคลทั่วไป] ผชช.ว. ลาพักผ่อน
[บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ.ลาพักผ่อน
    [- -] ทพ วัฒนะ ระชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (อวช.) ระดับชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ด้านทันตสาธารณสุข) ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7
    [บุคคลทั่วไป] ทพ วัฒนะ ระชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (อวช.) ระดับชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ด้านทันตสาธารณสุข) ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7
    [- -] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมการประกวดและการประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดหนังสั่น ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมการประกวดและการประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดหนังสั่น ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
อ. 06
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันจักรี ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันจักรี ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
    [- -] ภก.บุญถม ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันจักรี ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ภก.บุญถม ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันจักรี ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
    [- -] นพ.สสจ. ร่วมงานจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันชาติไทย วันจักรี ณ​ วัดอภิสิทธิ์
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ร่วมงานจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันชาติไทย วันจักรี ณ​ วัดอภิสิทธิ์
พ. 07
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ.ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ.ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
    [- -] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
พฤ. 08
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
    [- -] นพ.สสจ. รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
    [- -] ว.หัสชา รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ว.หัสชา รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ส.พรสิทธิ์ รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
    [- -] ส.พรสิทธิ์ รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ส.พรสิทธิ์ ประธานประชุม PMQA
    [- -] ส.พรสิทธิ์ ประธานประชุม PMQA
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประธานประชุมติดตามการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [- -] นพ.สสจ. ประธานประชุมติดตามการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [- -] นพ.สสจ.ประชุมการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านระบบ WebEx Meeting
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ.ประชุมการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านระบบ WebEx Meeting
    [- -] ส พรสิทธิ์ ประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ ห้องประชุม พมจ. ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ส พรสิทธิ์ ประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ ห้องประชุม พมจ. ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ศ. 09
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ส รุ่งทิพย์ ประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม ณ ห่้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ ประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม ณ ห่้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ.ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ.ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ วิเชียร ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดมหาสารคาม ร ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัด
    [- -] นพ วิเชียร ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดมหาสารคาม ร ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัด
[- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค    
[บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค    
ส. 10
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
อา. 11
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง
จ. 12
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง
    [บุคคลทั่วไป] ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง
อ. 13
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง
    [บุคคลทั่วไป] ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง
พ. 14
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] ว.หัสชา ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง
    [บุคคลทั่วไป] ว.หัสชา ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง
พฤ. 15
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] ว.หัสชา ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง
    [บุคคลทั่วไป] ว.หัสชา ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง
    [- -] นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
ศ. 16
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง
    [- -] ทพ.วัฒนะ ประชุมพิจารณา เพื่อคัดเลือก จัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ทพ.วัฒนะ ประชุมพิจารณา เพื่อคัดเลือก จัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ส. 17
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] ว.หัสชา ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง
    [บุคคลทั่วไป] ว.หัสชา ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง
อา. 18
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
จ. 19
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ผู้บริหารทุกท่าน รับตรวจราชการ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ผู้บริหารทุกท่าน รับตรวจราชการ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
    [- -] ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ว.หัสชา ประชุมจัดสรรโควต้าแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ เขตสุขภาพที่ 7
    [- -] ว.หัสชา ประชุมจัดสรรโควต้าแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ เขตสุขภาพที่ 7
    [- -] นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
อ. 20
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว.ประชุมนำเสนอร่างแผนการขับเคลื่อนประเด็นเน้นหนัก ณ สำนักงานเขตสุขภาพ 7
    [- -] ผชช.ว.ประชุมนำเสนอร่างแผนการขับเคลื่อนประเด็นเน้นหนัก ณ สำนักงานเขตสุขภาพ 7
    [- -] ผชช.ว.ประธานการประชุม 2P safety & RM ประเด็นทบทวนความเสี่ยง Near miss ทรุดลงส่งต่อ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว.ประธานการประชุม 2P safety & RM ประเด็นทบทวนความเสี่ยง Near miss ทรุดลงส่งต่อ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.วิเชียร ประชุมค่าตอบแทน Covid ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.วิเชียร ประชุมค่าตอบแทน Covid ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ให้สัมภาษณ์ผ่านระบบ VDO Conferrene เรื่องการบริหารจัดการของศูนย์ไตเทียม ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด แก่ศูนย์จุฬา
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ให้สัมภาษณ์ผ่านระบบ VDO Conferrene เรื่องการบริหารจัดการของศูนย์ไตเทียม ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด แก่ศูนย์จุฬา
พ. 21
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ผชช.ว. ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 5*5 ผ่านระบบ VDO conference
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว. ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 5*5 ผ่านระบบ VDO conference
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
พฤ. 22
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัด
    [บุคคลทั่วไป] นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัด
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว ประชุมสรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและประเมินผลการดำเนินงานเขต ปีปงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบ E - conferrence
    [- -] ผชช.ว ประชุมสรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและประเมินผลการดำเนินงานเขต ปีปงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบ E - conferrence
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมการพัฒนาศัีกยภาพบุคลากรในการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
    [- -] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมการพัฒนาศัีกยภาพบุคลากรในการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
    [- -] นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากองทุนยุติธรรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัด
    [บุคคลทั่วไป] นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากองทุนยุติธรรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัด
    [- -] นพ.สสจ./ผชช.ว/ ส พรสิทธิ์ /ทพ.วัฒนะ สอบคัดเลือกโควิด - 19 ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ./ผชช.ว/ ส พรสิทธิ์ /ทพ.วัฒนะ สอบคัดเลือกโควิด - 19 ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
ศ. 23
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ผ่านระบบ VDO Conference
    [บุคคลทั่วไป] นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ผ่านระบบ VDO Conference
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว ประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 7 ผ่านระบบ VDO Conference
    [- -] ผชช.ว ประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 7 ผ่านระบบ VDO Conference
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม ณ ศาลจังหวัดมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม ณ ศาลจังหวัดมหาสารคาม
    [- -] นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการ CFO ผ่านระบบ VDO Conference
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการ CFO ผ่านระบบ VDO Conference
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว.ประชุมคณะกรรมการ CFO ผ่านระบบ VDO Conference
    [- -] ผชช.ว.ประชุมคณะกรรมการ CFO ผ่านระบบ VDO Conference
ส. 24
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
อา. 25
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
จ. 26
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
อ. 27
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม PMQA ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม PMQA ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
พ. 28
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหัวดดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหัวดดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
พฤ. 29
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ภก.บุญถม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงและวงศิลาฤกษ์ ณ ทีทำงานหลังใหม่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท
    [บุคคลทั่วไป] ภก.บุญถม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงและวงศิลาฤกษ์ ณ ทีทำงานหลังใหม่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
ศ. 30
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] ผู้บริหาร ประชุม กวป. ประจำเดือน (VDO Conference) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] ผู้บริหาร ประชุม กวป. ประจำเดือน (VDO Conference) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
[พิมพ์]