กุมภาพันธ์ 1, 2021    -    กุมภาพันธ์ 28, 2021
แสดงผลทั่วไป


จ. 01
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ. ประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ การอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการ ห้องประชุมตักสิลา รพ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ การอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการ ห้องประชุมตักสิลา รพ.มค.
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
อ. 02
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ภก.บุญถม ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการดำเนินงานนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ภก.บุญถม ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการดำเนินงานนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
[- -] นพ.สสจ. ประชุมคอนเฟอเรนซ์ การใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัด    
[บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุมคอนเฟอเรนซ์ การใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัด    
พ. 03
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
  [- -] นพ.สสจ. ประชุม EOC กระทรวง conference ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
  [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม EOC กระทรวง conference ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
พฤ. 04
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ส พรสิทธิ์ ประธานการประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ส พรสิทธิ์ ประธานการประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
    [- -] ว.หัสชา ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ว.หัสชา ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุมสถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัด
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุมสถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัด
    [- -] นพ.สสจ. รับมอบตู้สิ่งส่งตรวจจาก กฟผ ณ สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. รับมอบตู้สิ่งส่งตรวจจาก กฟผ ณ สสจ.มค
    [- -] ว.หัสชา ประชุมพิจาณาคำขอประเมินบุคคลและผลงาน ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] ว.หัสชา ประชุมพิจาณาคำขอประเมินบุคคลและผลงาน ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
ศ. 05
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
  [- -] นพ.สสจ. ประชุม EOC กระทรวง conference ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
  [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม EOC กระทรวง conference ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมชี้แจงนโยบายกำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งสริมสุขภาพเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมชี้แจงนโยบายกำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งสริมสุขภาพเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประธานปิดงาน การอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการ ห้องประชุมตักสิลา รพ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประธานปิดงาน การอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการ ห้องประชุมตักสิลา รพ.มค.
    [- -] ท่าน วิเชียร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] ท่าน วิเชียร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [- -] ผชช.ว. ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ของเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว. ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ของเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ส. 06
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
อา. 07
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
จ. 08
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม อ.ก.พ. จังหวัดมหาสารคาม ห้องประชุม 409 ศาลากลาง
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม อ.ก.พ. จังหวัดมหาสารคาม ห้องประชุม 409 ศาลากลาง
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม(Zoom)ติดตามความก้าวหน้า นโยบายาสมุนไพรกัญชากัญชง 3 หมอ ณ ห้องไพลิน สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม(Zoom)ติดตามความก้าวหน้า นโยบายาสมุนไพรกัญชากัญชง 3 หมอ ณ ห้องไพลิน สสจ.มค.
  [- -] นพ.สสจ. ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตปลูกกัญชา ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.  
  [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตปลูกกัญชา ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.  
อ. 09
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมผู้รับผิดชอบกลุ่มวัยทำงาน ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมผู้รับผิดชอบกลุ่มวัยทำงาน ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
พ. 10
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ. เข้าร่วม ปล่อยแถวรณรงค์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ณ บขส. จ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. เข้าร่วม ปล่อยแถวรณรงค์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ณ บขส. จ.มค.
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
พฤ. 11
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ทพ วัฒนะ เข้าร่วมรายการและให้สัมภาษณืในโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ สวท.จ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ทพ วัฒนะ เข้าร่วมรายการและให้สัมภาษณืในโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ สวท.จ.มค
    [- -] ท่านวิเชียร ประชุมการจัดทำ Lab Catalog และระบบจัดเก็บรายได้ในหน่วยบริการจังหวัด ณ ห้องประชุมมะคำป่า รพ.โกสุมพิสัย
    [บุคคลทั่วไป] ท่านวิเชียร ประชุมการจัดทำ Lab Catalog และระบบจัดเก็บรายได้ในหน่วยบริการจังหวัด ณ ห้องประชุมมะคำป่า รพ.โกสุมพิสัย
    [- -] นพ.สสจ.เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายกัญชา 6 ต้น โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ.เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายกัญชา 6 ต้น โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว ประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ เขต 7 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ เขตสุขภาพที่ 7
    [- -] ผชช.ว ประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ เขต 7 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ เขตสุขภาพที่ 7
    [- -] นพ.สสจ. conference ชี้แจงแนวทางการรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (ARI) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. conference ชี้แจงแนวทางการรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (ARI) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
ศ. 12
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] วันหยุดราชการ (พิเศษ)
[บุคคลทั่วไป] วันหยุดราชการ (พิเศษ)
ส. 13
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
อา. 14
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
จ. 15
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. (conference)ประชุมหารือแนวทางบูรณาการการดำเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. (conference)ประชุมหารือแนวทางบูรณาการการดำเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
[- -] นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค    
[บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค    
อ. 16
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] ภก.บุญถม ลาพักผ่อน
[บุคคลทั่วไป] ภก.บุญถม ลาพักผ่อน
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม(conference) แผนการให้บริการวัคซีน 19 ปี 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม(conference) แผนการให้บริการวัคซีน 19 ปี 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [- -] ส พรสิทธิ์ นิเทศงาน อ.โกสุมพิสัย
    [บุคคลทั่วไป] ส พรสิทธิ์ นิเทศงาน อ.โกสุมพิสัย
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] ผชช.ว ประชุมงบลงทุน ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว ประชุมงบลงทุน ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
พ. 17
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ท่าน วิเชียร ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับเขต (5x5) ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] ท่าน วิเชียร ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับเขต (5x5) ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค.
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] ท่าน วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลาง
    [บุคคลทั่วไป] ท่าน วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลาง
    [- -] นพ.สสจ. ประชุมนโยบายกัญชาระดับเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุม บุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุมนโยบายกัญชาระดับเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุม บุษราคัม สสจ.มค.
[- -] ท่าน วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคำรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลาง    
[บุคคลทั่วไป] ท่าน วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคำรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลาง    
พฤ. 18
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
  [- -] นพ.สสจ. ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค.  
  [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค.  
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [- -] นพ.สสจ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [- -] ผชช.ว ประธานการประชุมและมอบนโยบายการส่งเสริมเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว ประธานการประชุมและมอบนโยบายการส่งเสริมเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
    [- -] ผชช.ว ประชุมประเมินผลงานพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว ประชุมประเมินผลงานพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
ศ. 19
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ท่าน วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น
    [บุคคลทั่วไป] ท่าน วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น
    [- -] ส พรสิทธิ์ ลงพื้นที่สอบสวนโรค ณ วัดป่าวังนำเย็น
    [บุคคลทั่วไป] ส พรสิทธิ์ ลงพื้นที่สอบสวนโรค ณ วัดป่าวังนำเย็น
    [- -] นพ.สสจ. ประชุมจัดทำแผนการให้บริการวัคซีนโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุมจัดทำแผนการให้บริการวัคซีนโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
ส. 20
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
อา. 21
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
จ. 22
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ท่าน วิเชียร ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น(ม.41) ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] ท่าน วิเชียร ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น(ม.41) ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] ผชช.ว. วิทยากรอภิปรายเรื่องแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว. วิทยากรอภิปรายเรื่องแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] ผชช.ว ประธานการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายยกระดับหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว ประธานการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายยกระดับหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม
[- -] ว.หัสชา ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค.    
[บุคคลทั่วไป] ว.หัสชา ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค.    
อ. 23
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ผชช.ว. ประธานการเปิดประชุมและซ้อมนำเสนอการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว. ประธานการเปิดประชุมและซ้อมนำเสนอการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาความชอบกรณีพิเศษผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัด
    [- -] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาความชอบกรณีพิเศษผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัด
พ. 24
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ส รุ่งทิพย์ ประชุมศูนย์อำนวยการและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัด
    [บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ ประชุมศูนย์อำนวยการและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัด
    [- -] ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว ประธานการประชุมพิจาณณาบำเหน็จความดีความชอบกรณีพิเศษแก่ จนท ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
    [- -] ผชช.ว ประธานการประชุมพิจาณณาบำเหน็จความดีความชอบกรณีพิเศษแก่ จนท ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
[- -] ส รุ่งทิพย์ ประชุมโครงการเราชนะ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ศาลากลาง    
[บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ ประชุมโครงการเราชนะ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ศาลากลาง    
พฤ. 25
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ. ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดขุนพรมดำหริ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดขุนพรมดำหริ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
    [- -] ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่2/2564 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่2/2564 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
    [- -] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [- -] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชีวิตคนพิการ ณ อบจ.
    [บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชีวิตคนพิการ ณ อบจ.
    [- -] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ศ. 26
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] วันหยุดราชการ (วันมาฆบูชา)
[บุคคลทั่วไป] วันหยุดราชการ (วันมาฆบูชา)
ส. 27
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
อา. 28
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
[พิมพ์]