ตุลาคม 1, 2020    -    ตุลาคม 31, 2020
แสดงผลทั่วไป


พฤ. 01
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
  [- -] นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว.ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    [- -] ผชช.ว.ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    [บุคคลทั่วไป] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมพัฒนาบุคลิกภาพ "เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี" ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
    [- -] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมพัฒนาบุคลิกภาพ "เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี" ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
ศ. 02
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ผชช.ว เข้าร่วมประชุมสอบสวนวินัย ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว เข้าร่วมประชุมสอบสวนวินัย ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
    [- -] ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมสอบสวนวินัย ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมสอบสวนวินัย ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
    [- -] ส รุ่งทิพย์ ร่วมกิจกรรมการโยนก้อน Km ball แก้วิกฤตน้ำเน่า ปลาตาย คลองสมถวิล ณ ริมคลองสมถวิล ร.พ.มหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ ร่วมกิจกรรมการโยนก้อน Km ball แก้วิกฤตน้ำเน่า ปลาตาย คลองสมถวิล ณ ริมคลองสมถวิล ร.พ.มหาสารคาม
    [- -] ผชช.ว.ประชุมข้อหารือเพื่อควบคุมสถานการณ์หรือก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 408 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว.ประชุมข้อหารือเพื่อควบคุมสถานการณ์หรือก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 408 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ส. 03
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
อา. 04
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
จ. 05
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
  [- -] ทพ วัฒนะ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวน คณะที่8 ครั้งที่4/2563 ณ กระทรวงงสาธารณสุข
  [บุคคลทั่วไป] ทพ วัฒนะ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวน คณะที่8 ครั้งที่4/2563 ณ กระทรวงงสาธารณสุข
    [- -] นพ.สสจ ประธานการประชุมรายงานผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ ประธานการประชุมรายงานผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว. ส พรสิทธิ์ ส.รุ่งทิพย์ ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคนที่ 2 ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
    [- -] ผชช.ว. ส พรสิทธิ์ ส.รุ่งทิพย์ ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคนที่ 2 ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
    [- -] ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือน กย 63
    [บุคคลทั่วไป] ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือน กย 63
อ. 06
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมรับฟังนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.ม
    [บุคคลทั่วไป] ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมรับฟังนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.ม
พ. 07
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] ผชช.ประธานเปิดงานและชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล อำเภอเมือง จ. ขอนแก่น
[บุคคลทั่วไป] ผชช.ประธานเปิดงานและชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล อำเภอเมือง จ. ขอนแก่น
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
    [- -] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
    [- -] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
พฤ. 08
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน
[- -] รองบุญถม ลาพักผ่อน
[บุคคลทั่วไป] รองบุญถม ลาพักผ่อน
[บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน
    [- -] นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยระบบ VDO Conferrence ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยระบบ VDO Conferrence ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
ศ. 09
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน
[- -] รองบุญถม ลาพักผ่อน
[บุคคลทั่วไป] รองบุญถม ลาพักผ่อน
[บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน
    [- -] นพ.สสจ.ประชุมคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานสถานกักกันโรคแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ.ประชุมคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานสถานกักกันโรคแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
ส. 10
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] นพ.สสจ. รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
[บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
[บุคคลทั่วไป] ผชช.ว รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
[- -] ผชช.ว รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
อา. 11
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
  [- -] นพ.สสจ. รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (cont.)
  [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (cont.)
  [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (cont.)
  [- -] ผชช.ว รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (cont.)
จ. 12
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] ผชช.ว. ลาป่วย
    [- -] ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อำเภอเชียงยืน
    [บุคคลทั่วไป] ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อำเภอเชียงยืน
อ. 13
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] วันหยุดราชการ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[บุคคลทั่วไป] วันหยุดราชการ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[- -] นพ.สสจ. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (ช่วงเช้า)
[บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (ช่วงเช้า)
[บุคคลทั่วไป] ผชช.ว. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (ช่วงเย็น))
[- -] ผชช.ว. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (ช่วงเย็น))
พ. 14
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] นพ.สสจ. ประธานเปิดการประชุมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ(PA) ปี 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
[บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประธานเปิดการประชุมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ(PA) ปี 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [- -] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
    [- -] ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ(PA) ปี 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ(PA) ปี 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
พฤ. 15
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] นพ.สสจ. ประธานเปิดการประชุมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ(PA) ปี 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
[บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประธานเปิดการประชุมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ(PA) ปี 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [- -] ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ(PA) ปี 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ(PA) ปี 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
ศ. 16
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
  [- -] นพ.สสจ. ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ณ ห้องประชุม โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น  
  [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ณ ห้องประชุม โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น  
ส. 17
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
  [- -] ทพ วัฒนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทางศาสนา และพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
  [บุคคลทั่วไป] ทพ วัฒนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทางศาสนา และพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
อา. 18
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
จ. 19
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] นพ.สสจ. สัมนาวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กทม.
[บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. สัมนาวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กทม.
[- -] ผชช.ว เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงแรมรามา การ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร  
[บุคคลทั่วไป] ผชช.ว เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงแรมรามา การ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร  
    [- -] ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมประชุมพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผวจ.มค ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมประชุมพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผวจ.มค ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
อ. 20
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
  [- -] ผชช.ว เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงแรมรามา การ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร (cont.)
  [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงแรมรามา การ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร (cont.)
    [- -] นพ.สสจ. ประชุมการพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุมการพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ. 21
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] นพ.สสจ. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนปอพาน อ.นาเชือก
[บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนปอพาน อ.นาเชือก
  [- -] ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธีน้อมรำลึก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม
  [บุคคลทั่วไป] ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธีน้อมรำลึก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม
  [- -] นพ.สสจ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม พิธีน้อมรำลึก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม พิธีน้อมรำลึก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
    [- -] นพ.สสจ. วางพานพุ่ม ในงานวันพยาบาลแห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัลยพยาบาลศรีมหาสารคาม
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. วางพานพุ่ม ในงานวันพยาบาลแห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัลยพยาบาลศรีมหาสารคาม
    [- -] ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อำเภอนาเชือก
    [บุคคลทั่วไป] ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อำเภอนาเชือก
พฤ. 22
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] ทพ วัฒนะ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2563 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
[บุคคลทั่วไป] ทพ วัฒนะ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2563 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
[- -] กฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ อ. นาเชือก
  [- -] นพ.สสจ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาที่ 7 ณ โรงพยาบาลธัญรักษ์ ขอนแก่น
  [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาที่ 7 ณ โรงพยาบาลธัญรักษ์ ขอนแก่น
    [- -] ภก.บุญถม เข้าร่วมประชุมพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผวจ.มค ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม
    [บุคคลทั่วไป] ภก.บุญถม เข้าร่วมประชุมพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผวจ.มค ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม
    [- -] นพ.สสจ. เข้าร่วมประชุม CFO เขต ณ โรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่น
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. เข้าร่วมประชุม CFO เขต ณ โรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่น
    [- -] นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
ศ. 23
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] วันหยุดราชการ วันปิยมหาราช
[บุคคลทั่วไป] วันหยุดราชการ วันปิยมหาราช
ส. 24
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] นพ.สสจ. รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
[บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
[บุคคลทั่วไป] ผชช.ว รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
[- -] ผชช.ว รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  
อา. 25
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
  [- -] นพ.สสจ. รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (cont.)
  [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (cont.)
  [บุคคลทั่วไป] ผชช.ว รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (cont.)
  [- -] ผชช.ว รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (cont.)
จ. 26
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] นพ.สสจ. ประชุมแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอล์ 1 โรงแรมตักสิลา
[บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประชุมแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอล์ 1 โรงแรมตักสิลา
    [- -] นพ.วิเชียร เข้าร่วมประชุมพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผวจ.มค ณ หอประชุมอำเภอยางสีสุราช
    [บุคคลทั่วไป] นพ.วิเชียร เข้าร่วมประชุมพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผวจ.มค ณ หอประชุมอำเภอยางสีสุราช
    [- -] นพ.วิเชียร เข้าร่วมประชุมพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผวจ.มค ณ หอประชุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
    [บุคคลทั่วไป] นพ.วิเชียร เข้าร่วมประชุมพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผวจ.มค ณ หอประชุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อ. 27
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ. ประธานกิจกรรม จิตอสา ณ สสจ.มค.
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ. ประธานกิจกรรม จิตอสา ณ สสจ.มค.
    [- -] ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
    [บุคคลทั่วไป] ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
พ. 28
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
    [- -] นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผวจ.มค ณ หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย
    [บุคคลทั่วไป] นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผวจ.มค ณ หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย
    [- -] ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อำเภอวาปีปทุม
    [บุคคลทั่วไป] ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อำเภอวาปีปทุม
พฤ. 29
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
[- -] ภก.บุญถม ลาพักผ่อน
[บุคคลทั่วไป] ภก.บุญถม ลาพักผ่อน
    [- -] ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อำเภอโกสุมพิสัย
    [บุคคลทั่วไป] ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อำเภอโกสุมพิสัย
ศ. 30
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
ส. 31
8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                                                                           
 
[พิมพ์]