นพ.สสจ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE และ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.

Description

นพ.สสจ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE และ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.

Date อ., มีนาคม 9, 2021
Time 13:30-16:30 ICT
Duration 3 hours
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., มีนาคม 2, 2021 04:36 GMT