ผชช.ว. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนงานการจัดทำระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 (กรณีจังหวัดขอนแก่น)

Description

รถออก สนง  8.30

Date อ., มีนาคม 2, 2021
Time 09:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., มีนาคม 2, 2021 01:42 GMT