นพ.สสจ. ประธานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.

Description

รับส

Date อ., มีนาคม 2, 2021
Time 10:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated จ., มีนาคม 1, 2021 06:15 GMT