นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Description นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Date พ., กรกฏาคม 29, 2020
Time 09:30 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated พ., กรกฏาคม 22, 2020 08:15 GMT