ส.รุ่งทิพย์ ร่วมโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ป่าโคกหนองโน ม.3 บ้านหนองโน ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม

Description ส.รุ่งทิพย์ ร่วมโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ป่าโคกหนองโน ม.3 บ้านหนองโน ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม
Date ศ., กรกฏาคม 24, 2020
Time 09:30 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., กรกฏาคม 21, 2020 03:37 GMT