นพ.สสจ ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1ตึก สป. กระทรวงสาธารณสุข

Description นพ.สสจ ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1ตึก สป. กระทรวงสาธารณสุข
Date ศ., กรกฏาคม 31, 2020
Time 14:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., กรกฏาคม 21, 2020 03:04 GMT