ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Description ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Date อ., กรกฏาคม 21, 2020
Time 13:30 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., กรกฏาคม 14, 2020 02:30 GMT