ส พรสิทธิ์ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่1/2563 ณ สำนักโภชนา กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี

Description

ส พรสิทธิ์ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักโภชนา กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี

Date พ., กรกฏาคม 8, 2020
Time 08:00-00:00 ICT
Duration 40 hours
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated พฤ., กรกฏาคม 9, 2020 02:00 GMT