นพ.สสจ ประชุม Vdo Conference Link การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดอบรม ข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2563 ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค

Description นพ.สสจ ประชุม Vdo Conference Link การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดอบรม ข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2563 ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
Date พ., กรกฏาคม 8, 2020
Time 10:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated พ., กรกฏาคม 8, 2020 02:12 GMT