นพ.สสจ ประชุม Vdo Conference การเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐประจำท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค

Description นพ.สสจ ประชุม Vdo Conference การเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐประจำท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
Date พ., กรกฏาคม 1, 2020
Time 10:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., มิถุนายน 30, 2020 03:45 GMT