ผชช.ว.ประชุมเพื่อเลือกแพทย์ต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ ทุนเขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

Description

ผชช.ว.ประชุมเพื่อคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝักอบรมแพทมย์ประจำบ้านฯ ทุนเขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

Date พฤ., มิถุนายน 25, 2020
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated พ., มิถุนายน 24, 2020 05:08 GMT