ส.พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ ห้องประชุม 409 ศาลจังหวัดมหาสารคาม

Description ส.พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ ห้องประชุม 409 ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Date พ., มิถุนายน 24, 2020
Time 13:30 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., มิถุนายน 23, 2020 07:27 GMT