ผชช.ว ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Description ผชช.ว ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Date จ., มิถุนายน 29, 2020
Time 09:30 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., มิถุนายน 23, 2020 01:52 GMT