ทพ.วัฒนะ. ประชุมเพื่อจัดสรรตำแหน่งว่างแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค

Description

นพ.สสจ.ประธานการประชุมเพื่อจัดสรรคตำแหน่งว่างแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค

Date อ., มิถุนายน 23, 2020
Time 09:30 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., มิถุนายน 23, 2020 02:48 GMT