ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล CHRO ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารใหม่ สสจ.ขก

Description ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล CHRO ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารใหม่ สสจ.ขก
Date จ., มิถุนายน 15, 2020
Time 13:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated ศ., มิถุนายน 12, 2020 09:30 GMT