ผขข.ว. ประธานการอบรมโครงการเพื่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการยุติปัญหาวัณโรค ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค.

Description ผขข.ว. ประธานการอบรมโครงการเพื่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการยุติปัญหาวัณโรค ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค.
Date จ., มิถุนายน 29, 2020
Time 08:30 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., มิถุนายน 9, 2020 09:28 GMT