ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.มหาสารคาม(ศอ.ปส.จ.มค)ครั้งที่3/2563 ณ ห้อง 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Description

ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม(ศอ.ปส.จ.มค)ครั้งที่3/2563 ณ ห้อง 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Date จ., มิถุนายน 8, 2020
Time 13:30 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated ศ., มิถุนายน 5, 2020 06:19 GMT