ทพ.วัฒนะ ประชุมหารือพัฒนางานสุขภาพสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข            ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดนนทบุรี

Description

ประชุมหารือพัฒนางานสุขภาพสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด ในวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข            ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดนนทบุรี

Date พฤ., มิถุนายน 11, 2020
Time 08:00-00:00 ICT
Duration 40 hours
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated ศ., มิถุนายน 5, 2020 16:33 GMT