ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการจัดการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

Description ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการจัดการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
Date ศ., มิถุนายน 5, 2020
Time 08:30 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., มิถุนายน 2, 2020 08:21 GMT