ผชช.ว /ส.พรสิทธิ์ กรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค

Description

นพ.สสจ.ประธานการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค

Date พฤ., มิถุนายน 11, 2020
Time 10:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated พฤ., มิถุนายน 11, 2020 01:58 GMT