นพ.สสจ.ประธานการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค

Description นพ.สสจ.ประธานการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
Date พฤ., มิถุนายน 11, 2020
Time 10:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., มิถุนายน 2, 2020 03:29 GMT