ส.พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนชั้น4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Description ส.พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนชั้น4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Date พฤ., มิถุนายน 4, 2020
Time 09:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated จ., มิถุนายน 1, 2020 08:11 GMT