ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ รอบที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค

Description ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ รอบที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
Date พฤ., พฤษภาคม 28, 2020
Time 13:30 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., พฤษภาคม 26, 2020 08:38 GMT