นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมหารือแผนฟื้นฟ๔จิตใจในสถานการณ์โควิด (VDO Conference) ณ ห้องประชุม สสจ.มค

Description นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมหารือแผนฟื้นฟ๔จิตใจในสถานการณ์โควิด (VDO Conference) ณ ห้องประชุม สสจ.มค
Date อ., พฤษภาคม 26, 2020
Time 13:30 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated จ., พฤษภาคม 25, 2020 07:56 GMT