นพ.สสจ ประชุมคณะกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประสุขภาพระดับเขต 5x5 ณ สสปสช.เขต 7 ขอนแก่น

Description

นพ.สสจ ประชุมคณะกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประสุขภาพระดับเขต 5x5 

Date พ., พฤษภาคม 20, 2020
Time 09:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., พฤษภาคม 19, 2020 06:50 GMT