ผชช.ว ร่วมทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามติดตามเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด 19 ณ อ.ชืนชม อ.เชียงยืน

Description ผชช.ว ร่วมทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามติดตามเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด 19 ณ อ.ชืนชม อ.เชียงยืน
Date จ., พฤษภาคม 25, 2020
Time 08:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., พฤษภาคม 12, 2020 03:41 GMT