ผชช.ว ร่วมทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามติดตามเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด 19 ณ อ.วาปีปทุม อ.โกสุมพิสัย

Description ผชช.ว ร่วมทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามติดตามเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด 19 ณ อ.วาปีปทุม อ.โกสุมพิสัย
Date จ., พฤษภาคม 18, 2020
Time 08:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated อ., พฤษภาคม 12, 2020 02:49 GMT