นพ.สสจ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจาย (Aerosol Box)จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ณ บริเวณหนเาห้องคลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Description นพ.สสจ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจาย (Aerosol Box)จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ณ บริเวณหนเาห้องคลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Date ศ., พฤษภาคม 8, 2020
Time 14:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated ศ., พฤษภาคม 8, 2020 01:50 GMT