ผชช. ว. ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและรับโอนข้าราชการ ณ ห้องไพลิน สสจ.มค

Description ผชช. ว. ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและรับโอนข้าราชการ ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
Date อ., เมษายน 28, 2020
Time 13:30 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated จ., เมษายน 27, 2020 07:54 GMT