นพ.สสจ ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและรับโอนข้าราชการ ณ ห้องไพลิน สสจ.มค

Description นพ.สสจ ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและรับโอนข้าราชการ ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
Date อ., เมษายน 28, 2020
Time 13:30 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated ศ., เมษายน 24, 2020 03:50 GMT