ผชช.ว. ออกปฏิบัติงานตวรจคัดกรองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

Description ผชช.ว. ออกปฏิบัติงานตวรจคัดกรองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
Date พ., มีนาคม 25, 2020
Time 10:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated พ., มีนาคม 25, 2020 02:16 GMT