ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมสรุปแนวทางและการจัดทำข้อมูลในการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค

Description ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมสรุปแนวทางและการจัดทำข้อมูลในการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
Date พ., มีนาคม 25, 2020
Time 08:30 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated จ., มีนาคม 23, 2020 02:21 GMT