ส พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Description ส พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
Date อ., มีนาคม 10, 2020
Time 13:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated จ., มีนาคม 9, 2020 09:35 GMT