นพ.สสจ ประชุมสรุปสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Description นพ.สสจ ประชุมสรุปสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Date อ., มีนาคม 10, 2020
Time 16:00 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated จ., มีนาคม 9, 2020 04:19 GMT