นพ.สสจ ประธานการประชุมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สสจ.มหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค

Description นพ.สสจ ประธานการประชุมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สสจ.มหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค
Date อ., มีนาคม 10, 2020
Time 13:30 ICT
Priority 5-Medium
Access Public
Created by - -
Updated พ., กุมภาพันธ์ 12, 2020 09:31 GMT