มกราคม 2021
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(53)           1 2
(01) 3 4 5 6 7 8 9
(02) 10 11 12 13 14 15 16
(03) 17 18 19 20 21 22 23
(04) 24 25 26 27 28 29 30
(05) 31            
มีนาคม 2021
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(09)   1 2 3 4 5 6
(10) 7 8 9 10 11 12 13
(11) 14 15 16 17 18 19 20
(12) 21 22 23 24 25 26 27
(13) 28 29 30 31      

ปฏิทินผู้บริหาร

กุมภาพันธ์ 2021
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

: 7.ผู้บริหารทั้งหมด : 1.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ : 2.นพ.หัสชา เนือยทอง : 3.นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ : 4.ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา : 6.นายบุญถม ปาปะเเพ : 8.นางรุ่งทิพย์ มั่นคง : 9.น.พ.วิเชียร ฉกาจนโรดม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
0
5
  01
View this event09:30» นพ.สสจ. ประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ การอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการ ห้องประชุมตักสิลา รพ.มค.
View this event13:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
02
View this event09» ภก.บุญถม ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการดำเนินงานนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
View this event09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event14» นพ.สสจ. ประชุมคอนเฟอเรนซ์ การใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัด
03
View this event07:30» นพ.สสจ. ประชุม EOC กระทรวง conference ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
View this event09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
04
View this event09» ส พรสิทธิ์ ประธานการประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
View this event09:30» ว.หัสชา ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event10» นพ.สสจ. ประชุมสถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัด
View this event13» นพ.สสจ. รับมอบตู้สิ่งส่งตรวจจาก กฟผ ณ สสจ.มค
View this event13:30» ว.หัสชา ประชุมพิจาณาคำขอประเมินบุคคลและผลงาน ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
05
View this event07:30» นพ.สสจ. ประชุม EOC กระทรวง conference ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
View this event09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event09:30» ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมชี้แจงนโยบายกำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งสริมสุขภาพเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
View this event11» นพ.สสจ. ประธานปิดงาน การอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการ ห้องประชุมตักสิลา รพ.มค.
View this event13:30» ท่าน วิเชียร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
View this event14» ผชช.ว. ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ของเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
06
View this event11» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
W
K
0
6
07
08
View this event09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event09:30» นพ.สสจ. ประชุม อ.ก.พ. จังหวัดมหาสารคาม ห้องประชุม 409 ศาลากลาง
View this event13:30» นพ.สสจ. ประชุม(Zoom)ติดตามความก้าวหน้า นโยบายาสมุนไพรกัญชากัญชง 3 หมอ ณ ห้องไพลิน สสจ.มค.
View this event13:30» นพ.สสจ. ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตปลูกกัญชา ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
09
View this event09» ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมผู้รับผิดชอบกลุ่มวัยทำงาน ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
View this event09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event14» นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
10
View this event08:30» นพ.สสจ. เข้าร่วม ปล่อยแถวรณรงค์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ณ บขส. จ.มค.
View this event10» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
11
View this event09» ทพ วัฒนะ เข้าร่วมรายการและให้สัมภาษณืในโครงการผู้ว่าพบประชาชน ณ สวท.จ.มค
View this event09:30» ท่านวิเชียร ประชุมการจัดทำ Lab Catalog และระบบจัดเก็บรายได้ในหน่วยบริการจังหวัด ณ ห้องประชุมมะคำป่า รพ.โกสุมพิสัย
View this event10» นพ.สสจ.เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายกัญชา 6 ต้น โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
View this event11» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event13» ผชช.ว ประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ เขต 7 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ เขตสุขภาพที่ 7
View this event14» นพ.สสจ. conference ชี้แจงแนวทางการรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (ARI) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
12
View this eventวันหยุดราชการ (พิเศษ)
13
W
K
0
7
14
15
View this event09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event10» นพ.สสจ. (conference)ประชุมหารือแนวทางบูรณาการการดำเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
View this event14:30» นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
16
View this eventภก.บุญถม ลาพักผ่อน
View this event09» นพ.สสจ. ประชุม(conference) แผนการให้บริการวัคซีน 19 ปี 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
View this event09» ส พรสิทธิ์ นิเทศงาน อ.โกสุมพิสัย
View this event11» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event13» นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event13:30» ผชช.ว ประชุมงบลงทุน ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
17
View this event09» ท่าน วิเชียร ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับเขต (5x5) ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค.
View this event09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event13» ท่าน วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลาง
View this event13:30» นพ.สสจ. ประชุมนโยบายกัญชาระดับเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุม บุษราคัม สสจ.มค.
View this event15» ท่าน วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคำรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลาง
18
View this event08:30» นพ.สสจ. ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค.
View this event09» นพ.สสจ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
View this event09» ผชช.ว ประธานการประชุมและมอบนโยบายการส่งเสริมเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
View this event09:30» ผชช.ว ประชุมประเมินผลงานพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม
View this event13:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
19
View this event09» ท่าน วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น
View this event09» ส พรสิทธิ์ ลงพื้นที่สอบสวนโรค ณ วัดป่าวังนำเย็น
View this event09:30» นพ.สสจ. ประชุมจัดทำแผนการให้บริการวัคซีนโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
View this event10» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
20
W
K
0
8
21
22
View this event09» ท่าน วิเชียร ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น(ม.41) ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
View this event09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event13» ผชช.ว. วิทยากรอภิปรายเรื่องแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event13:30» ผชช.ว ประธานการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายยกระดับหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม
View this event14:30» ว.หัสชา ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค.
23
View this event09» ผชช.ว. ประธานการเปิดประชุมและซ้อมนำเสนอการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event09:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาความชอบกรณีพิเศษผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัด
24
View this event08:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมศูนย์อำนวยการและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัด
View this event09» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม
View this event14» ผชช.ว ประธานการประชุมพิจาณณาบำเหน็จความดีความชอบกรณีพิเศษแก่ จนท ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
View this event16:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมโครงการเราชนะ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ศาลากลาง
25
View this event09» นพ.สสจ. ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดขุนพรมดำหริ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
View this event09» ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่2/2564 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
View this event09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event09:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชีวิตคนพิการ ณ อบจ.
View this event13:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
26
View this eventวันหยุดราชการ (วันมาฆบูชา)
27
W
K
0
9
28
           
test
[พิมพ์]