มีนาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(10) 1 2 3 4 5 6 7
(11) 8 9 10 11 12 13 14
(12) 15 16 17 18 19 20 21
(13) 22 23 24 25 26 27 28
(14) 29 30 31        
พฤษภาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(18)           1 2
(19) 3 4 5 6 7 8 9
(20) 10 11 12 13 14 15 16
(21) 17 18 19 20 21 22 23
(22) 24 25 26 27 28 29 30
(23) 31            

ปฏิทินผู้บริหาร

เมษายน 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

: 7.ผู้บริหารทั้งหมด : 1.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ : 2.นพ.หัสชา เนือยทอง : 3.นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ : 4.ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา : 6.นายบุญถม ปาปะเพ : 8.นางรุ่งทิพย์ มั่นคง : 9.น.พ.วิเชียร ฉกาจนโรดม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
1
4
      01
View this event08» ภก.บุญถม ลาพักผ่อน
View this event15» นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
02
View this event00» ภก.บุญถม ลาพักผ่อน (cont.)
View this event09» ทพ.วัฒนะ จัดรายการผู้ว่าพบประชาชน ณ สวท.มหาสารคาม
View this event10» นพ.สสจ. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่านประชุม VDO Conference กวป.ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมมบุษราคัม สสจ.มค.
03
View this event00» ภก.บุญถม ลาพักผ่อน (cont.)
View this event10:20» ส พรสิทธิ์ ประชุมชี้แจงแนวทางการบรนิหารสถานการณ์ COVID 19 สำหรับผู้บริหารและการใช้แอปพลิเคชันตวรจวัดอุณหภูมิประชาชน ผ่าน VDO Conference ร ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
View this event15» ทพ วัฒนะ ร่วมพิธีฌาปนกิจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ณ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
View this event15» ส.พรสิทธิ์ ประชุมVdo Conference กระทรวงมหาดไทยกรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
04
View this event09» นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
W
K
1
5
05
06
View this eventหยุดราชการ วันจักรี
View this event08» ภก.บุญถม เข้าร่วมรัฐพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
07
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
View this event15» ผชช.ว ประชุม VDO Conference กระทรวงมหาดไทย การป้องกันการระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
08
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
09
View this event08:30» ทพ.วัฒนะ จัดรายการผู้ว่าพบประชาชน (โฟนอิน)
View this event09:30» ผชช.ว ประชุมพิจารณาจัดสรรโควต้าแพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สนง.เขตสุขภาพที่ 7
View this event10» ส.พรสิทธิ์ ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
View this event15» ส.พรสิทธิ์ ประชุม VDO Conference กระทรวงมหาดไทย การป้องกันการระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องพระบรมธาตุนาดูนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
10
View this event09» นพ.สสจ ประชุม VDO Conference สรุปผลการตรวจราชเขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1/2563 ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
View this event09» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุม VDO Conference สรุปผลการตรวจราชเขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1/2563 ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
11
W
K
1
6
12
13
14
View this event09:30» นพ.สสจ. ประธานการประชุมคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
View this event09:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
View this event11» นพ.สสจ.ประธานการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
View this event11» ผชช.ว คัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
View this event11» ส พรสิทธิ์ ผชช.ว คัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
View this event15:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
15
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
16
View this event09» ทพ.วัฒนะ จัดรายการผู้ว่าพบประชาชน ณ สวท.มหาสารคาม
View this event10» นพ.สสจ. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
17
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
View this event15:30»  ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม
18
W
K
1
7
19
20
View this event10» ภก บุญถม รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ณ บริเวณห้องโถงด้านล่างศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event10:30» ผชช.ว ร่วมทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามติดตามเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด 19 อ.เชียงยืน ชื่นชม โกสุมพิสัย วาปีปทุม
View this event15» ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการกรณีภัยพิบัติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้อง 211 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
21
22
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
23
View this event09» นพ.สสจ ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4/2563 (VDO Conference) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event09» ผชช.ว ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4/2563 (VDO Conference) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
View this event10» นพ.สสจ. ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
24
View this event13:30»  ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม
25
View this event08:30» ส รุ่งทิพย์ ร่่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
W
K
1
8
26
27
View this event10:30» ผชช.ว ร่วมทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามติดตามเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด 19 อ.เชียงยืน ชื่นชม โกสุมพิสัย วาปีปทุม
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
28
View this event13:30» นพ.สสจ ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและรับโอนข้าราชการ ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
View this event13:30» ผชช. ว. ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและรับโอนข้าราชการ ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
View this event15» ผชช.ว ประชุม VDO Conference กระทรวงมหาดไทย การป้องกันการระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
29
View this event08» นพ.สสจ ร่วมพิธีมอบหน้ากากอนามัยจากสภากาชาดไทยแก่ อสม. ณ บริษัทไปรษณีย์ไทยมหาสารคาม
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
30
View this event08» ผชช.ว จัดรายการวิทยุ ณ อสมท.มหาสารคาม
View this event10» ผชช.ว ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event15:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
   
test
[พิมพ์]