กันยายน 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(36)     1 2 3 4 5
(37) 6 7 8 9 10 11 12
(38) 13 14 15 16 17 18 19
(39) 20 21 22 23 24 25 26
(40) 27 28 29 30      
พฤศจิกายน 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(45) 1 2 3 4 5 6 7
(46) 8 9 10 11 12 13 14
(47) 15 16 17 18 19 20 21
(48) 22 23 24 25 26 27 28
(49) 29 30          

ปฏิทินผู้บริหาร

ตุลาคม 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

: 7.ผู้บริหารทั้งหมด : 1.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ : 2.นพ.หัสชา เนือยทอง : 3.นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ : 4.ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา : 6.นายบุญถม ปาปะเพ : 8.นางรุ่งทิพย์ มั่นคง : 9.น.พ.วิเชียร ฉกาจนโรดม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
4
0
        01
View this event00» นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
View this event09:30» ผชช.ว.ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
View this event13:30» ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมพัฒนาบุคลิกภาพ "เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี" ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
02
View this event10» ผชช.ว เข้าร่วมประชุมสอบสวนวินัย ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
View this event10» ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมสอบสวนวินัย ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
View this event12» ส รุ่งทิพย์ ร่วมกิจกรรมการโยนก้อน Km ball แก้วิกฤตน้ำเน่า ปลาตาย คลองสมถวิล ณ ริมคลองสมถวิล ร.พ.มหาสารคาม
View this event14» ผชช.ว.ประชุมข้อหารือเพื่อควบคุมสถานการณ์หรือก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 408 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
03
W
K
4
1
04
05
View this event08» ทพ วัฒนะ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวน คณะที่8 ครั้งที่4/2563 ณ กระทรวงงสาธารณสุข
View this event09» นพ.สสจ ประธานการประชุมรายงานผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
View this event10» ผชช.ว. ส พรสิทธิ์ ส.รุ่งทิพย์ ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคนที่ 2 ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
View this event13:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือน กย 63
06
View this event11» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมรับฟังนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.ม
07
View this eventผชช.ประธานเปิดงานและชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล อำเภอเมือง จ. ขอนแก่น
View this event09» นพ.สสจ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event09» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event13:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
08
View this eventรองบุญถม ลาพักผ่อน
View this eventส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน
View this event13:30» นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยระบบ VDO Conferrence ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09
View this eventรองบุญถม ลาพักผ่อน
View this eventส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน
View this event09:30» นพ.สสจ.ประชุมคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานสถานกักกันโรคแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
10
View this event08» นพ.สสจ. รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
View this event08» ผชช.ว รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
W
K
4
2
11
View this event00» นพ.สสจ. รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (cont.)
View this event00» ผชช.ว รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (cont.)
12
View this event13:30» ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อำเภอเชียงยืน
13
View this eventวันหยุดราชการ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
View this eventนพ.สสจ. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (ช่วงเช้า)
View this eventผชช.ว. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (ช่วงเย็น))
14
View this eventนพ.สสจ. ประธานเปิดการประชุมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ(PA) ปี 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
View this event09:20» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
View this event09:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ(PA) ปี 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
15
View this eventนพ.สสจ. ประธานเปิดการประชุมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ(PA) ปี 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
View this event09:30» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ(PA) ปี 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
16
View this event09» นพ.สสจ. ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ณ ห้องประชุม โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น
17
View this event08» ทพ วัฒนะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทางศาสนา และพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
W
K
4
3
18
19
View this eventนพ.สสจ. สัมนาวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กทม.
View this event08» ผชช.ว เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงแรมรามา การ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร
View this event14» ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมประชุมพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผวจ.มค ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
20
View this event00» ผชช.ว เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงแรมรามา การ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร (cont.)
View this event10:30» นพ.สสจ. ประชุมการพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21
View this eventนพ.สสจ. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนปอพาน อ.นาเชือก
View this event07» ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธีน้อมรำลึก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม
View this event08» นพ.สสจ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม พิธีน้อมรำลึก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
View this event12» นพ.สสจ. วางพานพุ่ม ในงานวันพยาบาลแห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัลยพยาบาลศรีมหาสารคาม
View this event13:30» ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อำเภอนาเชือก
22
View this eventทพ วัฒนะ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2563 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
View this event08» นพ.สสจ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาที่ 7 ณ โรงพยาบาลธัญรักษ์ ขอนแก่น
View this event10» ภก.บุญถม เข้าร่วมประชุมพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผวจ.มค ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม
View this event13» นพ.สสจ. เข้าร่วมประชุม CFO เขต ณ โรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่น
View this event14» นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
23
View this eventวันหยุดราชการ วันปิยมหาราช
24
View this event08» นพ.สสจ. รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
View this event08» ผชช.ว รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
W
K
4
4
25
View this event00» นพ.สสจ. รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (cont.)
View this event00» ผชช.ว รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (cont.)
26
View this eventนพ.สสจ. ประชุมแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอล์ 1 โรงแรมตักสิลา
View this event10» นพ.วิเชียร เข้าร่วมประชุมพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผวจ.มค ณ หอประชุมอำเภอยางสีสุราช
View this event14» นพ.วิเชียร เข้าร่วมประชุมพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผวจ.มค ณ หอประชุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
27
View this event10» นพ.สสจ. ประธานกิจกรรม จิตอสา ณ สสจ.มค.
View this event13:30» ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
28
View this event10» นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผวจ.มค ณ หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย
View this event13:30» ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อำเภอวาปีปทุม
29
View this eventภก.บุญถม ลาพักผ่อน
View this event13:30» ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน อำเภอโกสุมพิสัย
30
31
test
[พิมพ์]